אופציות, נגזרים, נכסי בסיס

 
ל-  TRADOR  שתי גירסאות


פונקציה iDelayed Enterprise
אשף האסטרטגיות  מחולל אסטרטגיות אוטומטי.
 מאפשר ניוד כל פוזיציה.
 הרחבה/הצרה, קדימה/אחורה,
 וטיפול בכמויות.
מנוע לפקיעה  מנוע (מחולל) למציאת פתרונות
 לתאריך הפקיעה מתוך מליוני
 קומבינציות, העונות להגדרות
 הרווח מינימלי הרצוי למשקיע
 וכן חשיפה להפסד מקסימלי מותר.
מנוע נגזרים  מנוע (מחולל) למציאת פתרונות
 לפי מקדמי בלאק/שולס
 מתוך מליוני קומבינציות.
 למשל: ניתן לחפש דלתא אפס,
 גמא חיובית ותטא...
מנוע זמן  מנוע (מחולל) למציאת פתרונות
 לפקיעה רצויה (למשל לשבוע)
 מתוך מליוני קומבינציות,
 לפי הגדרות מקדמי בלאק/שולס
 שהמשקיע מעריך בשוק.
 במנוע זה ניתן לעבוד גם ב"מבט זמן"
 על פקיעה נוכחית בהילקח בחשבון
 פוזיציות במלאי מחודשים אחרים.
מנוע משולב פקיעה+נגזרים  שילוב של שני מנועי חיפוש:
 1. ראה - מנוע לפקיעה
 2. ראה - מנוע נגזרים
 
 שני המנועים עובדים ביחד, במקביל.
מנוע ביטוח שער  מנוע (מחולל) למציאת פתרונות
 באמצעות השקעה באופציות, על מנת
 לבטח את נכס הבסיס אשר ברשותנו.
 למשל: ברשותנו קרן נאמנות על
 המעו"ף בסך של מליון שקל
 ואנו רוצים לבטח אותה מפני
 ירידת שער המעו"ף, באמצעות
 אופציות המעו"ף.
מנוע גידורים  מנוע (מחולל) למציאת פתרונות
 באמצעות השקעה באופציות, על מנת
 לגדר את נכס הבסיס אשר ברשותנו.
 למשל: ברשותנו קרן נאמנות על
 המעו"ף בסך של מליון שקל
 ואנו רוצים להרוויח אם
 תהיינה תנודות חריפות מעלה
 או מטה בשער המעו"ף.
מנוע יחס  מנוע (מחולל) למציאת פתרונות
 כך שנוכל לנהל את סיכוני ההשקעה
 לפי יחס מוגדר בין מקדמי בלאק/שולס.
 למשל: יחס דלתא גמא שיהיה 1:3
 כאשר דלתא חיובי וגמא יהיה
 חיובי או שלילי.
מנוע משולב יחס+פקיעה  שילוב של שני מנועי חיפוש:
 1. ראה - מנוע לפקיעה
 2. ראה - מנוע יחס
 
 שני המנועים עובדים ביחד, במקביל.
נתוני זמן אמת (תשלום נוסף לספק בורסה)  התקנת תוכנה של ספק נתוני בורסה
 FMR, טיקר, מגמה-2000, סופר-ביזפורטל, TradeOne.
 עם מחזור אופציות מספיק גדול, הברוקר
 יספק לך אחת מתוכנות אלו גם בחינם.
 TRADOR ימשוך בזמן אמת את מחירי
 האופציות ויעבד אותם לנתונים כלכליים,
 יפעיל את כל הפונקציות הקיימות במחירי
 רצף (ספר הפקודות) ועם מערכת FMR
 תוכל לשלוח ישירות מ- TRADOR
 הוראות לביצוע בבורסה.
נתונים בהשהייה של 15 עד 20 דקות (חינם)  TRADOR  לוקח את נתוני הבורסה
 מהבורסה דרך רשת האינטרנט.
 הנתונים הינם בהשהייה של 15 עד
 20 דקות. שרות זה הינו בחינם.
גרף דינמי  גרף דינמי ייחודי אשר במעבר העכבר
 עליו רואים בכל נקודת מדד-נבחן של
 נכס הבסיס, יתרות כספיות,
 רווח/הפסד, מקדמי בלאק/שולס
 והביטחונות. כך ניתן לראות מה
 יקרה לתיק שלנו במקרה שהמדד ירד
 או יעלה. הדבר מקל על קבלת החלטה
 לפני ביצוע בפועל בבורסה.
פתרון לביצוע חלקי בבורסה  רצית לבצע אסטרטגיה בבורסה וביצעו
 אותה באופן חלקי.
 כיצד  TRADOR עוזר לי?
 1. הפעל את מנוע/י החיפוש (לפי
       הגירסה שברשותך), לשם מציאת
       פתרונות אלטרנטיביים.
 2. אם מצאת - בטל את הוראותיך
       אשר לא בוצעו ושלח הוראותיך
       החדשות לביצוע.
עבודה עם מחירי רצף  עם מחירי רצף ניתן לעבוד רק עם
 נתוני Real-Time המסופקים ע"י ספק
 נתוני בורסה (עלות נוספת לספק הנתונים).
 גירסת  TRADOR iDelayed  עובדת עם
 נתונים בהשהייה ולכן אינה תומכת
 באופצית מחירי הרצף.
שליחת הוראות לביצוע בבורסה  ניתן לשלוח אסטרטגיות שלמות לביצוע
 בבורסה עם גירסת TRADOR Enterprise
 (זמן-אמת) ודרך מערכת FMR.
פונקציה   המשך... iDelayed Enterprise
תצוגת "זמן" (התיק בכל חודשי הפקיעה)  ניהול סיכוני התיק בחודש
 פקיעה נוכחי, כל חודשי
 הפקיעה או בכל פקיעה רצויה
 אחרת (Time-Sharing). ניתן
 לראות את נתוני התיק כולו
 (אם יש מלאי למספר חודשי פקיעה)
 בכל נקודת מדד/זמן.
בדיקת ביטחונות (תרחישי בורסה)  כל מנועי החיפוש (מחוללי
 הפתרונות) מסוגלים לסנן פתרונות
 שיעמדו בגובה הביטחונות בתיק
 וכן לאפשר פתרונות בחריגה,
 לפי בחירת המשקיע. חישוב
 הביטחונות הינו לפי 44 תרחישי
 הבורסה לניירות ערך.
מחשבון בלאק/שולס לתימחור כל נייר (גם דמיוני - שלא קיים)  לתמחור נייר לצורך ציטוט או
 לבדיקת מחיר נייר בבורסה ניתן
 תמיד להשתמש במחשבון בלאק/שולס
 הקיים ב-  TRADOR
תיקון אסטרטגיה/סימולציה  ע"י סימולציה ידנית או ע"י
 הפעלת מנועי החיפוש (מחוללי
 הפתרונות), זאת לצורך בחינה
 טרם ביצוע פעולה/ות בבורסה.
ריבוי נכסי בסיס  ניתן לעבוד עם מספר נכסי בסיס.
 ת"א-25 ושקל/דולר. עקרונית
 TRADOR  יכול לעבוד עם כל נכס
 בסיס (גם בבורסה האמריקנית)
 אך כרגע נתוני הבורסה
 האמריקנית אינם נמשכים
 ב- Real-Time. בעתיד תיפתח
 גם אופציה זו.
ניהול מספר תיקים  TRADOR  מאפשר לנהל מספר תיקי
 השקעה (כרגע - ללא הגבלה).
 הדבר מאפשר גמישות לצורך
 סימולציות תיאורטיות ולימוד
 שוק האופציות לעומק וכן
 לצורך ניהול מעשי של מספר
 תיקי השקעה.
תבניות אסטרטגיה  מאפשר ליצור אסטרטגיה כתבנית/שבלונה,
 ולבנות אותה מחדש בכל חודש פקיעה
 ובכל נכס בסיס, תוך כדי שמירה על
 הסיכויים והסיכונים (יווניות).
 כך ניתן "להקליט" ולשחזר בקלות
 הצלחות עבר, לתחזק פוזיציות קיימות
 ולגבש שיטות עבודה אישיות.
רכישת רישיון שימוש ראה מחירים ראה מחירים
קורס מסחר מעשי פרטי

  מערכת אופטימלית

  מה חדש ?

  גירסה 7.10

בלעדי - נכסי בסיס 
מכל העולם...  
ראה מה חדש


רוצה ללמוד להרוויח?

הדרכה וליווי מעשי במסחר. 
צור קשר  כאן...


עקרונות במסחר

איך להרוויח במסחר בנגזרים. 
ראה  כאן...


איך עובדים?

סרטי הדרכה מפורטים ומדריך למשתמש. הורד כאן...


גירסה חדשה

שוחררה גירסה מספר 7.10
לקוח קיים שדרג בחינם...